Agnieszka Tarasiuk | Stado, Żaloty | filmy wideo, rysunek | 2000

ż a l o t y

I znów wykorzystałam Bogu ducha winne zwierzątka, żeby spróbować powiedzieć coś o ludziach. Powstałe w 1999 roku wideo „żaloty” dokumentuje bardzo spektakularne zjawisko – gody żaby moczarowej. Wczesną wiosną w stawach, bagnach, a nawet przydrożnych rowach żab, śluzu i skrzeku bywa więcej niż wody. Gorączkowemu składaniu i zapładnianiu jaj towarzyszy pulsujący dźwięk wydawany przez samce przy pomocy błoniastych worków głosowych. Ich partnerki są, jak co dzień, oliwkowo-szare, samce zaś stają się na tę okoliczność jaskrawo niebieskie. Nie kolory jednak, choć jak na naszą część świata niezmiernie egzotyczne, stanowiły główny powód mojego zainteresowania, lecz kształt tych małych kręgowców, który wydał mi się tak podobny do naszego.

Żaby nie kopulują w dosłownym znaczeniu tego słowa, zapłodnienie odbywa się poza organizmem samicy. Jednak, by starannie polać spermą każde jajeczko, samce usadawiają się na plecach samic i mocno obejmują je pod pachami. Takie objęcie choć zwane ampleksem wydaje się nam bardzo znajome. Uniesienie trwa tylko dwa trzy dni, potem zostaje już tylko skrzek i ci którzy nie wytrzymali tempa…