Alicja Żebrowska | Dziwne stany istnienia | 2001

kuratorka: Monika Bakke

Artystka zajmuje się głównie sztuką wideo, instalacją i fotografią.

Realizacja: „Onone”, jest projekcją podróży w przyszłość. Głównym tematem jest sam człowiek i jego cielesna kondycja, która będzie musiała „nadążyć” za zmianami otoczenia. Mamy tu wizualne próby przekroczenia dualistycznego świata kobiet i mężczyzn, a tym samym wkroczenie w świat istot hybrydycznych. Świat tych istot jest też światem energii wody, ziemi ale i tej bliżej nieokreślonej, być może kosmicznej energii, która właśnie umożliwia i kreuje ów nowy obraz świata.

Monika Bakke