Andrzej Wasilewski | Transfuzja_#01 (betatest) | instalacja interaktywna | 2006

 kurator: Sławek Sobczak

 

Instalacja Andrzeja Wasilewskiego TRANSFUZJA_#01 (betatest) jest mechanizmem wielofunkcyjnym, składającym się z odtwarzaczy obrazów i dźwięku, czujników ruchu, urządzenia do pomiaru drgań, systemu hydrauliki płynów fizjologicznych. Cały układ stwarza autonomiczną, wpisaną w przestrzeń galerii machinę reagującą na uczestnika/widza, ukrywając obraz istotny. Aby go dostrzec, wymagany jest bezruch – chwila uważniejszego spojrzenia, koncentracja.. Kluczowa jest reakcja i współuczestnictwo widza, jest to konieczne do rozpoczęcia drogi do ukrytego.

W pracy Andrzeja Wasilewskiego, tym ukrytym jest projekcja współodpowiedzialności wyrażonej w postaci buntu. Forma, jaką przyjął bunt – samospalenie, okazał się z racjonalnego punktu widzenia – bezowocna, z moralnego – konieczna. Wydaje się, że uderzająca konsekwentność nie pozwala przybrać postawy obojętności. Jednak krzyk ofiar w świecie masmediów jest cichym szeptem. Czy stać nas na przełamanie zasłon? Na to pytanie każdy z nas może sobie odpowiedzieć poprzez przeprowadzeniu testu TRANSFUZJI. Instalacja jest próbą uwrażliwienia odbiorcy. Uwrażliwianie dokonywanego przez obarczenie współodpowiedzialnością i uświadomieniem współuczestnictwa.

Jak pisze sam artysta „Ilość informacji, jaką musi przyswoić ludzki mózg, wpływa na zagubienie ich treści. Obrazy transmitowane, drukowane, reprodukowane, powielane, rozsadzające megabajtami danych węzły sieci… zatracają w tym procesie swoje desygnaty – odklejają się od własnych znaczeń. Człowiek mając możliwość dostępu do wszystkiego, poprzez wielość sygnałów, tak naprawdę nie potrafi dokonać selekcji. Rzeczy istotne mieszają się z tym, co miałkie, bzdura urasta do rangi sensu, koszmar dziejący się tuż u bram „lepszego świata zachodu” dociera gdzieś poprzez szpary tej absolutnie doskonałej konstrukcji oblepionej obrazami – drogowskazami przyjemniejszego życia.

W konsekwencji występują ogniska zapalne – bezkompromisowe postawy niezgody z dystansu, jawiące się jak śmieszne iskrzenia ma mapie kanałów informacyjnych.

Tak sprawnie funkcjonująca maszyneria, dzięki swoim dobrodziejstwom, zdobyczom cywilizacyjnym, przystąpi do reanimacji – ugaszania pożaru buntu.”

Andrzej Wasilewski (ur. 1975) studia ukończył na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. (dyplom 2000). Tworzy: instalacje, wideo-instalacje, instalacje interaktywne, obiekty, interwencje, realizacje efemeryczne, plagiaty i obiekty prowokacyjne.