Leszek Przyjemski – Museum of Hysterics 1968-2000 | Punkt konsultacyjny artystycznych służb specjalnych II | wydarzenie | 2000

w trakcie wydarzenia: Grzegorz Borkowski | czysta sytuacja | odczyt

kurator: Hubert Czerepok

„Museum of Hysterics”, imaginacyjna instytucja firmująca od 1975 roku artystyczną działalność Leszka Przyjemskiego pojawiła się po raz pierwszy w Poznaniu rok temu (1-5.03.1999) w charakterystyczny dla niej sposób. Zrealizowaną w Galerii ON sytuację artystyczną trudno nazwać wystawą, choć cała przestrzeń zaaranżowana została w spójną całość za pomocą wielkiego transparentu, flag Polski, rachunków za kupno tych flag i doniczek z paprotkami. Była to raczej brawurowa w swej podniosłości wizualna oprawa dla dwóch komunikatów istotnych dla aktualnej strategii „Museum of Hysterics”. Po pierwsze, ogłoszone zostało powołanie Punktu Konsultacyjnego Artystycznych Służb Specjalnych. W ten sposób ” Museum…” kontynuować będzie formę aktywności, jaką realizowało w ostatnich latach, publikując regularnie swoje Roczne Plany Dyżurów. Przypomnijmy, że instytucja ta zrezygnowała zasadniczo z przygotowywania wystaw, oferując za to chętnym kontaktu ze sztuką dyżury wyrazistych osobowości, takich jak: Krytyk Sztuki, Sanitariusz Artystów, Obłąkany Generał, Wariat Tysiąclecia czy La Callapeta. Ponadto zawsze można było zwrócić się telefonicznie do Leszka Przyjemskiego. Drugi komunikat, upubliczniony na spotkaniu w Galerii ON, stanowił próbę generalną komunikatu, który ogłoszony został w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku Białej.

Leszek Przyjemski planuje przekazanie Narodowi Polskiemu całego dorobku ideowego i emocjonalnego powołanej przez siebie instytucji „Museum of Hysterics”. Szczegóły tego wydarzenia, mającego nastąpić w niedalekiej przyszłości, nie zostały jeszcze ujawnione. Przypomniano natomiast wiele udokumentowanych fotografiami faktów z artystycznej działalności L.P. w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Odtworzenie hymnu narodowego na początku i zakończeniu części oficjalnej spotkania usytuowało całość w sferze wyższych stanów emocjonalności (z możliwością transformacji w histerię).

Grzegorz Borkowski