Marcin Berdyszak, obiekt | Sławek Sobczak, wideo-instalacja | 1999

w ramach cyklu wystaw Olgierd Nowak – XX lat później

i wystawy MIEJSCA SYGNOWANE

miejsce: CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa