Niki Kyriakidou, Alex Hidal i Simon Streather | Night Horse | obiekty | 2003

  kuratorka: Joanna Hoffmann

Galeria ON nie jest dla nich miejscem obcym. Każdy z nich zaznaczył ją już swoją obecnością; Niki Kyriakidou podczas podyplomowego stypendium w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w latach 1993/4, Alex Hidalgo w ramach wystawy poplenerowej studentów Central Saint Martins w Londynie i studentów ASP w Poznaniu (1997), a Simon Straether wpisał się w jej przestrzeń swoją poetycką instalacja w roku 1995.

Wszyscy są absolwentami renomowanych uczelni londyńskich: Goldsmith College of Art., Central Saint Martins School of Art i Byam Shaw School of Art.

Od lat 90-tych czynnie uczestniczą w życiu artystycznym. W swych wypowiedziach posługują się formą instalacji, wideo, dźwięku i obiektu.