Sławek Sobczak | Instalacja L | instalacja | 1996

Instalacja składała się z 15 m. wąskiego ( 56×176 cm) i korytarza w kształcie litery L, którego podłoga była ruchoma (niestabilna). Na końcu błękitne światło (projekcja od tylna)