SZTUKA KOBIET | 1980

Artystki: Maria Pinińska- Bereś, Izabella Gustowska, Anna Kutera, Natalia LL, Ewa Partum, Krystyna Piotrowska, Teresa Tyszkiewicz.

Jedna z pierwszych w Polsce artystycznych manifestacji  sztuki feministycznej.