WOBEC POZNANIA | wystawa zbiorowa | 2002

wystawa przedstawicieli poznańskich galerii autorskich (w tym już nieistniejących)

w ramach konferencji MIEJSCA IDEI – IDEE MIEJSCA VI,

artyści: Katarzyna Kujawska, Mikołaj Poliński, Jacek Duliński, Wojciech Łazarczyk, Bernardo Giorgi, Adam Garnek, Sławomir Brzoska, Agata Michowska, Paweł Kruk, Rafał Bujnowski, Mirosław Kaczmarek

kurator: Sławek Sobczak,

miejsce wystawy i współpraca organizacyjna: CSW Inner Spaces Multimedia