Wojciech Duda | Porozmawiajmy o muzyce poważnie | instalacja, akcja z udziałem kwartetu muzycznego Piotra Bosackiego | 2001

Przedmioty i stany wyjęte z codzienności są bazą wyjściową dla realizacji Wojciecha Dudy. Ulegają one metamorfozie zapamiętanych znaczeń. Żyją skojarzeniami i emocjami widza, który swą obecnością aktywizuje ich stanowość. Poprzez wprowadzenie ich w niecodzienną formę aktywności (np. ruch) artysta przywraca im minioną godność.

Realizacja pt. „Porozmawiajmy o muzyce poważnie” Była próbą nowego doświadczanie własnych dźwięków poprzez zastosowanie niecodziennej aury i niecodziennego otoczenia.

Galeria została podzielona dna dwie części transparentną kurtyną przemysłową. W pierwszej części odbywał się koncert kwintetu fortepianowego Piotra Bosackiego. Muzycy grali specjalnie do tej realizacji skomponowany (przez lidera grupy) utwór muzyczny. Druga część galerii dyskretnie przez cały czas akcji wypełniana była helem technicznym – gazem powodującym zniekształcanie własnego głosu.

Uczestnicy akcji mieli do dyspozycji pojemniki ze sprężonym tlenem, z których mogli korzystać w wypadku niedotlenienia organizmu.

W akcji uczestniczył kwintet fortepianowy w składzie: Anna Staśkiewicz, Kamila Bydłowska, Aleksandra Lesner, Piotr Mazurek, Piotr Bosacki.

oraz lekarz.

akcja trwała do wyczerpania zapasów helu

(ok. 3 godz.)