Wojciech Wołyński | grafika, rysunek

Pierwszy plakat Galerii Olgierda Nowaka (O.N.) autorstwa Wojciecha Wołyńskiego, 1977 (z archiwum Galerii ON)