WYJŚCIE WEJŚCIE | wystawa zbiorowa | 2004

wystawa reprezentantów Galerii ENTROPIA z Wrocławia

artyści: Mira Boczniowicz & Andrzej Urbański, Przemysław Sanecki, Olga Lewicka, Julita Gielzak, Alicja Jodko, Paweł Bartosz Syposz, Marcin Harlender, Mariusz Jodko

kuratorzy: Alicja i Mariusz Jodko